o nama

“Kada slušamo stih narodne pesme i kada čujemo narodnu melodiju i njen neobuzdani ritam, ispunimo se ponosom, to su neiscrpni trezori iz kojih će se umetnost jednog naroda hraniti dugo, večito.” (Dušan Skovran - dirigent)

Od osnivanja Muzička škola "Bartok Bela" radi u dva odeljenja. Jedno je u matičnom mestu Adi, a drugo u susednom Molu. U našoj školi muzičko obrazovanje stiče oko 200 učenika u Adi i u Molu. U školi se uči na sedam instrumenata: violini, tamburi, gitari, flauti, klarinetu, harmonici, klaviru, a i dalje je omogućeno učenje solo pevanja. U okviru škole za najmlađe uzraste postoji muzičko zabavište i pripremno odeljenje.
Učenici svake godine sa uspehom učestvuju na takmičenjima i festivalima. Nekoliko puta godišnje u opštini organizujemo koncerte s ciljem podizanja nivoa muzičke kulture, istovremeno doprinoseći kulturnom životu Ade.
Trenutno 19 nastavnika učestvuje u obrazovanju polaznika muzičke škole. Učenici savlađuju osnove muziciranja, uče pisanje "muzičkim jezikom" i slušanje muzike na "drugačiji način". U proteklih više od 50 godina 60 nastavnika je učestvovalo u obrazovanju učenika. U školi su se obrazovali mnogi budući profesionalni muzičari.
Veoma smo ponosni jer su iz naše škole izrasli mnogi muzičari, nastavnici i profesori muzike, a i momentalno imamo više učenika koji nastavljaju školovanje u srednjim školama i na akademijama.

direktori

 • 1960
 • po zanimanju učitelj, zaslužan je za osnivanje Muzičke škole “Bartok Bela”. 1958. je inicijator otvaranja izdvojenog ađanskog odeljenja. 1960/61. je postao upravitelj škole. Naročitu brigu je posvetio duvačkom odseku i vatrogasnom orkestru, kao i razvoju umetničkog života naše opštine.

 • 1962
 • kao direktor radio je u periodu 1961-68. On je osnovao prvi mešoviti hor i podržavao rad duvačkog orkestra, osnovao je omladinski gudački i harmonikaški orkestar.

 • 1968
 • je počeo rad 1962/63. šk. godine kao nastavnik harmonike. Postao je jedna od vodećih ličnosti škole kojoj posvećuje najveći deo svog života. Od 1968. do 1989. bio je direktor i rukovodilac muzičkih zbivanja u opštini. Vodio je i simfonijski orkestar.

 • 1989
 • od 1966. god. radi u Adi, kao nastavnik violine. Od 1989-1998. je bio direktor škole, u to vreme je osnovao revijski orkestar, hor “Musica Humana” i kamerni orkestar “Bartok”, koji su postigli zapažene rezultate ne samo kod nas, već i u inostranstvu.

 • 1998
 • bivša učenica naše škole, od 1986. god. radi kao nastavnik klavira, a od 1998. je direktor ustanove. Njen cilj je da poboljša uslove rada u školi, kao i da nađe dugoročno rešenje za objekat škole.

 • 2001
 • Direktor od 2001. do 2010. godine.

 • 2010
 • Direktor od 2010. do 2014. godine.

 • 2014
 • Direktor od 2014. godine.